Barnekor

Barnekor for barn fra 5-12 år! 

Vi har startet barnekor og ønsker deg velkommen til å bli med!

Vi øver annehver mandag (partallsuker) fra 17.30-18.30. 

Høstens øvelser: 

21.august
4.september
18.september
2.oktober
16.oktober
21.-22.oktober: BGF-festival
30.oktober
13.november
27.november
11.desember - juleavslutning

Velkommen til øvelse!

Barnegospel-festival i Kragerø 21.-22.oktober. 
I år som i fjor drar vi på barnekor-festival i Kragerø. Her blir det mye liv, sang og mase gøy! BGF koster i utgangspunktet 500,- per person, men de 10 første som melder seg på til Merethe betaler kun 200,- 

Ta kontakt med Merethe Øen Millett på 906 58 913, eller merethemillett@gmail.com om du lurer på noe, eller bare har lyst å fortelle at du vil bli med i koret!

 Kontingent i koret er 50,- for halvåret.