Elektroniske betalingsløsninger er forlengst en del av hverdagen vår, og vi snakker ofte om det kontantløse samfunnet. De gamle, gode kollektbøssene sendes fortsatt rundt i benkeradene under gudstjenester og møter. Men nå kan du gi din pengegave til Porsgrunn Misjonskirke - via Vipps. Søk opp Porsgrunn Misjonskirke eller vipps nummer 89609

Det er flere måter å gi på i Porsgrunn Misjonskirke
- Kollekt i gudstjenesten (kontant eller med bankkort)
- Giro eller nettbank til kontonummer: 3000.33.33511

Ønsker du å gi en engangsgave, ekstragave eller anonym gave til Porsgrunn Misjonskirke kan du benytte kontonr.: 3000.33.33511

Myndighetene har gått inn for at man fortsatt kan få skattefradrag for inntil
kr 40 000,- pr. person i 2018. Det er en forutsetning at man har oppgitt sitt personnummer for at PMK skal kunne videreformidle beløpene til Skatteetaten ved årets slutt.

Alt som kommer inn går uavkortet til drift av menigheten, samt til misjonsprosjektene vi støtter.
Trykk på linken under for å lese mer om misjonsprosjektene:
- Colombia: Therese og Halvard Olsen
- Romania: Calarasi - menighetsutvikling og ledertrening
- Norge: Misjonforbundet UNG

Takk for din støtte!